'; foreach ($arr as $key => $value) { echo ''; } echo ''; } // Mail Checker function checkmail($email) { $email_host = explode("@", $email); $email_host = $email_host[1]; $email_resolved = gethostbyname($email_host); if($email_resolved == $email_host) { $valid = FALSE; } if (eregi("^[0-9a-z]([-_.]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\\.[a-z]{2,4}$",$email)) { $valid = TRUE; } else { $valid = FALSE; } return $valid; } // kijken of het cookie bestaat, zoja dan wordt het formulier niet getoond. if(!isset($_COOKIE['mailformulier'])) { if(isset($_POST['wis'])) { foreach ($_POST as $key => $value) { unset($value); } header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF'].""); } // Alles Controleren Wanneer er op Verzenden wordt gedrukt if(isset($_POST['verzenden'])) { $naam = trim($_POST['naam']); $email = trim($_POST['email']); $onderwerp = trim($_POST['onderwerp']); $bericht = trim($_POST['bericht']); $fout = ""; if($html) { // Headers $headers = "From: \"Contact Formulier\" <".$wm_email.">\r\n"; $headers .= "Reply-To: \"".$naam."\" <".$email.">\n"; $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$wm_email.">\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n"; // Bericht $message = "

Naam:".$naam."
Email:".$email."
Bericht:".$bericht."
 
Datum:".date("d-m-Y H:i:s")."
IP:".$ip."
Host:".$host."
"; } else { $bericht_wrap = wordwrap ($bericht, 40, "\n", 1); // Headers $headers = "From: \"Contact Formulier\" <".$wm_naam.">\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-type: text/plain; charset='iso-8859-1'\n"; // Bericht $message = "Naam: ".$naam." \n"; $message .= "E-mail: ".$email." \n"; $message .= "Geslacht". $geslacht." \n"; $message .= "hoe heeft u ons gevonden". $hoe." \n"; $message .= "Bericht:\n".$bericht_wrap." \n "; $message .= " \n "; $message .= "Datum: ".date("d-m-Y H:i:s")." \n"; $message .= "------------------------------------------------------- \n "; $message .= "IP: ".$ip." \n "; $message .= "Host: ".$host." \n "; } if((empty($naam)) OR (strlen($naam) < 3) OR (eregi("[<>]", $naam))) { $fout .= "U bent vergeten uw naam in te vullen!
"; unset($naam); $fout_vakje_naam = "input_fout"; $fout_text_naam = "text_fout"; } if((empty($email)) OR (strlen($email) < 7) OR (eregi("[<>]", $email))) { $fout .= "U bent vergeten uw e-mail adres in te vullen!
"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } elseif(checkmail($email) == 0) { $fout .= "Vul een correct e-mail adres in!
"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } if((empty($onderwerp)) OR (strlen($onderwerp) < 3) OR (eregi(">", $onderwerp)) ) { $fout .= "U bent vergeten een onderwerp in te vullen!
"; unset($onderwerp); $fout_vakje_onderwerp = "input_fout"; $fout_text_onderwerp = "text_fout"; } if(empty($bericht)) { $fout .= "U bent vergeten een bericht in te vullen!
"; unset($bericht); $fout_vakje_bericht = "input_fout"; $fout_text_bericht = "text_fout"; } elseif(strlen($bericht) < 6) { $fout .= "Uw bericht is tekort!
"; $fout_vakje_bericht = "input_fout"; $fout_text_bericht = "text_fout"; } if(!$fout_text) { unset($fout_text_naam); unset($fout_text_email); unset($fout_text_onderwerp); unset($fout_text_bericht); unset($fout_text_hoe); } if(!$fout_vakje) { unset($fout_vakje_naam); unset($fout_vakje_email); unset($fout_vakje_onderwerp); unset($fout_vakje_bericht); unset($fout_vakje_hoe); } if(!empty($fout)) { } else { mail($wm_email,$onderwerp,$message,$headers); // Bericht als mail succesvol is verzonden echo ""; echo "

Uw contact bericht is succesvol verzonden!
"; echo "Er word zo snel mogelijk gereageerd.

"; echo "Met vriendelijke groeten,
"; echo "".$wm_naam."

"; echo "".$site_sitename.""; // cookie zetten tegen spam setcookie("mailformulier",1,time()+($Anti_Spam*60)); // formulier wordt niet weer getoond $Formulier = TRUE; header("refresh:3;url=".$site.""); } } } else { $Formulier = FALSE; echo ""; echo "

Spam Beveiliging


"; echo "U kunt maar eens in de $Anti_Spam minuten een e-mail versturen!

"; header("refresh:3;url=".$site.""); } if(!isset($Formulier)) { ?> Contact | Djskinproductions

ContactNaam: Djskinproductions

Adres:

Telefoon:

Email: info@djskinproductions.nl

Openingstijden:

van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 22:00

Naam:
Email:
Geslacht: Man Vrouw
Hoe heeft u ons gevonden: